Starten met FastSwitchers
in uw organisatie?

De zorgsector is één van de grootste werkgevers van het land, daarbij blijft het personeelstekort oplopen. FastSwitch richt zich op de hbo- en wo-opgeleide zij-instromer die intrinsieke motivatie heeft om verpleegkundige te worden.

Het verloop van het FastSwitch traject

Het FastSwitch-traject bestaat uit verschillende fasen. Gedurende het traject wordt er samengewerkt met de opleider, kandidaat en werkgever. De beslissing over het aannemen van een FastSwitcher ligt bij de werkgever.

Stap 1
Intakefase

Kandidaat-switcher meldt zich bij hogeschool of bij uw organisatie voor informatie. Als een kandidaat-switcher zich bij u heeft gemeld, kunt u deze doorsturen naar een hogeschool om een FastSwitch-traject in gang te zetten. Via de hogeschool zal de kandidaat-switcher zich verdiepen in het beroepsprofiel en de werkvelden.

Stap 2
Oriëntatiefase

De kandidaat-switcher verdiept zich in de werkvelden. Op basis van de informatie zal de kandidaat-switcher bepalen of de carrièreswitch nog steeds passend is. Als dit het geval is, zal de kandidaat-switcher op zoek gaan naar een werkgever, naar u!

U werkt samen met de hogeschool en biedt werkplekken aan zodat de kandidaat-switchers zich daar op kunnen oriënteren.

Stap 3
Matchingsfase

De kandidaat-switcher solliciteert bij werkgever naar keuze. Werkgever gaat gesprek aan via normale procedures en bepaalt of kandidaat wordt aangenomen en spreekt arbeidsvoorwaarden en startdatum af. Indien de kandidaat-switcher zich nog niet heeft ingeschreven bij een hogeschool, doet hij dat nu.

Stap 4
Opleidingsfase

De kandidaat-switcher is nu hbo-v student. De student krijgt een docent begeleider op de hogeschool en leerwerkbegeleider op het werk. Binnen maximaal drie jaar kan de student de opleiding hbo-v doorlopen.

De hogeschool kan adviseren richting werkgever over het inwerken van de FastSwitcher en zal faciliterend optreden om succesvol inwerken te bevorderen in afstemming met de beroepspraktijk.

Wat vraagt een FastSwitcher van mijn organisatie?

Het allerbelangrijkste is dat er bij de start van het werk van de kandidaat-switcher een persoonlijk inwerktraject moet worden gemaakt. Afhankelijk van iemands opleiding en werkervaring zullen accenten moeten worden gelegd; een manager uit de financiële wereld, een communicatie adviseur of een politieagent: het geeft een andere behoefte. Een succesvolle match staat of valt met aandacht geven aan kwaliteiten en vaardigheden die de FastSwitcher al beheerst. Aandacht voor basiszorg, de start van klinisch redeneren en  communicatieve vaardigheden zal in de eerste periode startbekwaamheid geven. 

Cruciaal is de leerwerkbegeleider: een hbo-verpleegkundige die de toegevoegde waarde van een FastSwitcher inziet en kan empoweren. Dit wordt de persoon waarmee de FastSwitcher zich kan gaan identificeren met het beroep. De leerwerkbegeleider vind het leuk om van iemand met weinig basiskennis, overstijgende vragen te krijgen en daarnaast zelf kritische vragen te stellen.

Een FastSwitcher vraagt een team die een nieuwe collega met andere werkervaring en inzichten nieuwsgierig ontvangt en waarin er vanuit waardering met elkaar wordt omgegaan.

Persoonlijk inwerktraject;

Enthousiaste leerwerkbegeleider die een voorbeeldrol aan kan nemen;

Team dat openstaat voor nieuwe inzichten.

Intrinsiek gemotiveerde werknemer voor het verpleegkundige beroep;

Innovatiekracht en bewezen verandervermogen;

Diversiteit in uw organisatie.

Wat zal het mijn
organisatie opleveren ?

Buiten het feit dat het u iets anders moet doen om deze nieuwe medewerker goed in te werken krijgt u een snel lerende nieuwe werknemer met moed en doorzettingskracht. Door een frisse blik en een ander perspectief op de zorg, ontstaan er nieuwe inzichten binnen uw organisatie. Daarnaast hebben de FastSwitchers al aangetoond het hbo-niveau te bezitten.

Bekijk hieronder de ervaringen van FastSwitchers en hun werkgever

We hebben handen aan het bed nodig. De winst voor ons is dat FastSwitch ons volwassen kandidaten biedt met levenservaring. Ze zijn in staat snel te schakelen en kunnen zich vanwege hun levenservaring verdiepen in andere mensen. Dat is voor ons een meerwaarde.

Werkgever
Verpleeghuiszorg

De zij-instromer die komt hier met een heel pakket aan ervaring en competenties vanuit een eerdere opleiding of eerdere werkervaringen. Zij gebruiken deze competenties in een nieuwe situatie binnen onze patiëntenzorg en dat geeft een hele nieuwe dynamiek aan hoe ze met zo'n patiënt omgaan. (…) Deze mensen kijken een heel stuk breder.

Werkgever
Ziekenhuis

Wij werken samen met

Heb je een vraag?

Wij doen ons best om zo snel mogelijk te antwoorden

Heb je minimaal de eerste
2 vragen met ja beantwoord?

Dan heeft het zeker zin om een gesprek
aan te gaan met één de volgende hogescholen
(hbo-v opleidingen in deeltijd)