Switchen naar een baan als verpleegkundige?

Heb jij er wel eens aan gedacht om over te stappen naar een ander beroep? Om als verpleegkundige betekenisvol samen te werken met mensen die een zorgvraag hebben? Om empatisch en daadkrachtig, samen met andere disciplines, te staan voor de beste kwaliteit van zorg en duurzame oplossingen?

studenten in opleiding
0 +
hogescholen
0
organisaties
0 +

Switchen naar het verpleegkundig beroep omdat...

1

Je als hbo-verpleegkundige breed wordt opgeleid, waardoor je breed inzetbaar bent in de verpleegkundige beroepspraktijk.

2

Je als hbo-verpleegkundige leiderschap en kennis met compassie combineert om betekenisvolle zorg te leveren in een uitdagend zorglandschap.

3

Je als hbo-verpleegkundige de beste zorg voor jouw zorgvragers kunt ontwikkelen in samenwerking met andere zorgprofessionals en disciplines.

De verschillende werkvelden
in de zorg

De werkzaamheden van een hbo-verpleegkundige zijn per werkveld verschillend. Centraal in het werk van alle hbo-verpleegkundigen staat het verpleegkundig proces waarin je kennis, vaardigheden en onderzoek inzet ten behoeve van het bevorderen of behouden van de kwaliteit van leven van de zorgvragers. Om een goed beeld te krijgen van alle facetten van de zorg, is het van belang om je te verdiepen in mogelijke werkvelden. Denk aan de thuiszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en GGD-zorg.

Thuiszorg

In de thuiszorg wordt er op basis van verschillende zorgvragen verpleegkundige zorg verleent aan hulpbehoevende mensen die thuis wonen.

Verpleeghuiszorg

In een verpleeghuis wonen mensen die niet thuis kunnen wonen. De verpleegkundige verleent zorg voor verschillende zorgvragen binnen het verpleeghuis.

Ziekenhuiszorg

De ziekenhuiszorg richt zich op het verlenen van verpleegkundige zorg in het ziekenhuis in nauwe samenwerking met medische disciplines. De zorg richt zich op het verhelpen van een (acuut) gezondheidsprobleem.

Geestelijke gezondheidszorg

Binnen de geestelijke gezondheidszorg richt de verpleegkundige zich op het ondersteunen van mensen met hulpvragen rondom hun psychische gezondheid.

Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD)

Verpleegkundigen binnen de GGD zetten zich in voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. De werkzaamheden kunnen onder andere geschaald zijn onder de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), medische milieukunde, infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting.

Verstandelijk gehandicaptenzorg

De verstandelijk gehandicaptenzorg is gericht op ondersteuning van gezondheid- en welzijnsaspecten van mensen met een verstandelijke beperking.

Onze locaties

Op dit moment zijn er 11 hogescholen met in totaal 13 locaties die het gecertificeerde FastSwitch hbo-v traject aanbieden. Hieronder vind je een actuele kaart met alle hogescholen. Klik op een hogeschool locatie in jouw regio voor meer informatie.

Je kan contact opnemen met de hogeschool naar keuze via het contactformulier. Voor vragen of hulp bij het kiezen van een geschikte hogeschool voor jou, kan het contactformulier ook worden gebruikt! 

Past hbo-v
FastSwitch wel bij mij?

Herken jij jezelf in de kenmerken van een FastSwitcher? Ontdek bij de veelgestelde vragen of hbo-v FastSwitch bij jou past!

Veelgestelde vragen

Het loon dat je ontvangt verschilt per werkgever. Een aantal werkgevers bieden een leerlingensalaris (net boven minimumloon) en een aantal werkgevers bieden een schaal lager dan de reguliere schaal (dus bijvoorbeeld: hbo-verpleegkundige is schaal 50, dan ontvangt de carrièreswitch schaal 45). Een indicatie voor een startsalaris is 1800-2800 euro bruto per maand.

Voor een BIG-registratie als hbo-verpleegkundige moet je minimaal 20 uur per week werkzaam zijn in de verpleegkundige beroepspraktijk.

Om in aanmerking te komen voor een versneld traject van maximaal 3 jaar moet je een hbo-/wo-opleiding hebben afgerond. Daarnaast is een relevante praktijkomgeving noodzakelijk om het traject te volgen. Meerdere hogescholen hebben een flexibele opleiding. Dit betekent dat studenten, passend bij hun mogelijkheden en behoeften, kunnen versnellen of vertragen. Ook hiervoor is het van belang om contact op te nemen om op maat advies te krijgen.

Al voor de start van de opleiding, in de matchingsfase, word je als kandidaat ondersteund in het vinden van een match met een werkgever. Deze ondersteuning kan bestaan uit gesprekken met tips en adviezen om te oriënteren, ondersteuning bij het starten van netwerkgesprekken, deelnemen aan informatiebijeenkomsten tot het voorstellen aan werkgevers die open staan voor gesprekken met carrièreswitchers.

In het begin van het FastSwitch-traject, tijdens de oriëntatiefase, krijg je meer inzicht in jouw geschiktheid voor het verpleegkundig beroep. Binnen de oriëntatiefase is het waardevol om mee te lopen en gesprekken te voeren met een verpleegkundige. Daarnaast wordt het aangeraden om het beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020 te lezen.

Heb je een vraag?

Wij doen ons best om zo snel mogelijk te antwoorden.

Wij werken samen met

Please select listing to show.

Heb je minimaal de eerste
2 vragen met ja beantwoord?

Dan heeft het zeker zin om een gesprek
aan te gaan met één de volgende hogescholen
(hbo-v opleidingen in deeltijd)