Werken en leren in de zorg iets voor jou?

Hieronder vind je een FastSwitch-test en de veelgestelde vragen om te kijken of het FastSwitch-traject echt bij je past.

Doe de FastSwitch-test!

Bij FastSwitch is het goed om zowel te weten wat het beroep inhoudt als wat de lerende rol van je gaat vragen. Om hier een keuze in te maken is het waardevol om jezelf de volgende vragen te stellen:

Veelgestelde vragen

Het loon dat je ontvangt verschilt per werkgever. Een aantal werkgevers bieden een leerlingensalaris (net boven minimumloon) en een aantal werkgevers bieden een schaal lager dan de reguliere schaal (dus bijvoorbeeld: hbo-verpleegkundige is schaal 50, dan ontvangt de carrièreswitch schaal 45). Een indicatie voor een startsalaris is 1800-2800 euro bruto per maand.

Voor een BIG-registratie als hbo-verpleegkundige moet je minimaal 20 uur per week werkzaam zijn in de verpleegkundige beroepspraktijk.

Om in aanmerking te komen voor een versneld traject van maximaal 3 jaar moet je een hbo-/wo-opleiding hebben afgerond. Daarnaast is een relevante praktijkomgeving noodzakelijk om het traject te volgen. Meerdere hogescholen hebben een flexibele opleiding. Dit betekent dat studenten, passend bij hun mogelijkheden en behoeften, kunnen versnellen of vertragen. Ook hiervoor is het van belang om contact op te nemen om op maat advies te krijgen.

Al voor de start van de opleiding, in de matchingsfase, word je als kandidaat ondersteund in het vinden van een match met een werkgever. Deze ondersteuning kan bestaan uit gesprekken met tips en adviezen om te oriënteren, ondersteuning bij het starten van netwerkgesprekken, deelnemen aan informatiebijeenkomsten tot het voorstellen aan werkgevers die open staan voor gesprekken met carrièreswitchers.

In het begin van het FastSwitch-traject, tijdens de oriëntatiefase, krijg je meer inzicht in jouw geschiktheid voor het verpleegkundig beroep. Binnen de oriëntatiefase is het waardevol om mee te lopen en gesprekken te voeren met een verpleegkundige. Daarnaast wordt het aangeraden om het beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020 te lezen.

Bekijk hieronder de ervaringen van Jonathan

Heb je minimaal de eerste
2 vragen met ja beantwoord?

Dan heeft het zeker zin om een gesprek
aan te gaan met één de volgende hogescholen
(hbo-v opleidingen in deeltijd)