De verschillende
werkvelden in de zorg

De hbo-verpleegkundige kom je op allerlei plekken in onze samenleving tegen. De basis van het beroep is overal hetzelfde, namelijk: het verpleegkundige proces. Het proces is cyclisch en richt zich steeds op de behoefte van de zorgvrager. De kennis, vaardigheden en mate van onderzoekend vermogen bij de uitvoering van het proces verschilt per opleidingsniveau en werkveld.

Thuiszorg-Bloeddruk 88-01

Werken in de thuiszorg

Thuiszorg

Als wijkverpleegkundige geef je verpleegkundige zorg in de thuissituatie. Je bepaalt samen met de zorgvrager welke zorg nodig is en wie die zorg het beste kan geven. Je bespreekt wat de rol van de mantelzorger is of welke voorziening binnen het sociale domein kan worden ingeschakeld. Doordat mensen ouder worden en langer thuis wonen neemt de complexiteit van zorg voor de thuiswonende ouderen toe. Het is de taak van de hbo-wijkverpleegkundige om zorg te indiceren, te organiseren en de zorg te verlenen en daarbij oog te hebben voor preventie en de kwaliteit van leven. In elk huis is de situatie weer anders en dat maakt het heel afwisselend, zinvol en intensief. De hbo-verpleegkundige is thuis echt de spin in het web en werkt steeds meer samen met het ziekenhuis.

Ik had echt geen achtergrond, ik kon nog geen pleister plakken. Nu voel ik me vrij zeker als ik een vieze wond zie.

FastSwitcher
Hbo-verpleegkundige
pexels-kampus-production-7551606

Werken in de verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg

Als hbo-verpleegkundige in een verpleeghuis werk je dag-, avond- en nachtdiensten in een team om 24-uurs zorg te kunnen verlenen aan bewoners. In een verpleeghuis verblijven mensen met lichamelijke en psychische klachten, thuis wonen is niet veilig meer of de zorgvraag is te zwaar. In een verpleeghuis kunnen jonge mensen verblijven met bijvoorbeeld een ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’ die werken aan herstel. Het grootste deel van de bewoners zijn ouderen met complexe zorgvragen. Binnen de verpleeghuiszorg is het afstemmen en samenwerken met mantelzorgers en familieleden van grote betekenis. Er is regelmatig sprake van veel binding en langdurige contacten. Eigenschappen als een groot empatisch vermogen en goede communicatie zijn van belang.

pexels-mart-production-7699529

Werken in de geestelijke gezondheidszorg

Binnen de geestelijke gezondheidszorg houdt de hbo-verpleegkundige zich bezig met de psychische gezondheid van mensen. De hbo-verpleegkundige handelt op basis van het verpleegproces en sluit daarmee aan bij de behandeling van de behandelaar. Kennis over psychiatrische ziektebeelden in relatie tot gehele mens kenmerkt de hbo-verpleegkundige in de ggz. 

De hbo-verpleegkundige in de ggz houdt zich bezig met de zorg voor patiënten die te maken hebben met de gevolgen van een psychiatrische aandoening. Je bent als hbo-verpleegkundige aan het werk in een behandelsetting. Daarin werk je samen met psychologen, psychiaters of sociotherapeuten. De hbo-verpleegkundige zorgverlening in de geestelijke gezondheidszorg is heel breed. Het richt zich bijvoorbeeld op preventie en begeleiding van eerste psychiatrische symptomen, of richt zich ook op de acute fase van een psychiatrische aandoening. Aandacht voor geestelijke gezondheidszorg komt ook voor in bijvoorbeeld de verslavingszorg of gevangenissen. De hbo-verpleegkundige bezoekt mensen thuis of klinisch in de 24-uurszorg.

Ik vind het vooral mooi hoe organisaties er open voor staan om mensen met een totaal andere werkachtergrond te helpen om het vak te leren.

FastSwitcher
Hbo-verpleegkundige
_41A8843-EvaBroekema-Bewerktefoto, Lieke van Zeeland, Lorraine Lambert

Werken in de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD)

De Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) zet zich in voor de gezondheid van alle Nederlanders. Hieronder valt bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), medische milieukunde, infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. De hbo-verpleegkundige binnen deze organisatie kan zich in veel verschillende taken ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan: preventiemaatregelen (pandemie), voorlichtingsbijeenkomsten, monitoring van doelgroepen en begeleiding van groepen.

Ik heb Russisch gestudeerd hiervoor, ik ben kok geweest, ik heb van alles gedaan. Maar om de switch te maken naar een ander beroep, is het wel fijn om direct aan de slag te kunnen in het werkveld. Je leert daar gewoon veel meer van.

FastSwitcher
Hbo-verpleegkundige
Unknown2

Werken in het ziekenhuis

Als hbo-verpleegkundige in een ziekenhuis werk je met een team op een afdeling. Er zijn verschillende afdelingen met eigen expertises, doelgroepen en protocollen. In het ziekenhuis wordt acute onvoorspelbare en planbare zorg geleverd. Om de zorg zo optimaal mogelijk te organiseren werkt de hbo-verpleegkundige samen met andere disciplines, collega’s en zorgorganisaties. De zorg in het ziekenhuis is efficiënt en doelgericht en gericht op het verhelpen van een (acuut) gezondheidsprobleem. Herstel van het gezondheidsprobleem vindt vaak thuis of in een verpleeghuis plaats. 

Ik was 42 en ik kreeg de vraag 'Wat wil je nog leren?' En ik had het HR vak al 20 jaar gezien, eigenlijk vanuit alle kanten en ik dacht ik wil wel iets nieuws leren. Ik heb altijd op de gekste dag geroepen, ik ga nog eens in het ziekenhuis een keer werken.

FastSwitcher
Hbo-verpleegkundige
pexels-ivan-samkov-8127503

Werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Als hbo-verpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg maak je vaak deel uit van een woon- of een begeleidingsgroep. In dit werkveld is sprake van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of somatische beperking. In de verstandelijk gehandicapten zorg staat de holistische benadering centraal. De zorg wordt geleverd met oog voor autonomie, participatie en gezamenlijke besluitvorming. De hbo-verpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg kan zich bezig houden met complexe gedragsproblematiek, soms in combinatie met somatische zorg en het verlenen van verpleegtechnische handelingen.

Ik ervaar het werken in de zorg als iets heel moois dat je kunt doen voor mensen. Mensen zijn vaak best wel kwetsbaar, zijn ziek of hebben iets meegemaakt, en op dat soort momenten kan je er echt voor iemand zijn. Dat is heel fijn om te doen voor een ander. (…) De zorg is wat persoonlijker en dat past mij beter."

FastSwitcher
Hbo-verpleegkundige

Heb je minimaal de eerste
2 vragen met ja beantwoord?

Dan heeft het zeker zin om een gesprek
aan te gaan met één de volgende hogescholen
(hbo-v opleidingen in deeltijd)